(84-24) 3 754 3017

CO2 vi điểm công nghệ RF siêu xung

CO2 vi điểm công nghệ RF siêu xung
Model:
Nhà sản xuất: SNJ
Xuất xứ: Hàn Quốc