(84-24) 3 754 3017

Hệ thống điều trị bán thân 8 bóng (36W)

Hệ thống điều trị bán thân 8 bóng (36W)
Model:
Nhà sản xuất: Waldmann
Xuất xứ: Đức