(84-24) 3 754 3017

Hệ thống điều trị bán thân (tay, chân) 4 module

Hệ thống điều trị bán thân (tay, chân) 4 module
Model:
Nhà sản xuất: Waldmann
Xuất xứ: Đức