(84-24) 3 754 3017

Hệ thống điều trị toàn thân 26 bóng

Hệ thống điều trị toàn thân 26 bóng
Model: UV 1000
Nhà sản xuất: Waldmann
Xuất xứ: Đức