(84-24) 3 754 3017

Hệ thống điều trị toàn thân 40 bóng

Hệ thống điều trị toàn thân 40 bóng
Model: UV 7001
Nhà sản xuất: Waldmann
Xuất xứ: Đức