(84-24) 3 754 3017

Hệ thống điều trị toàn thân 42 bóng(dài 1.8m)

Hệ thống điều trị toàn thân 42 bóng(dài 1.8m)
Model:
Nhà sản xuất: Waldmann
Xuất xứ: Đức