(84-24) 3 754 3017

MÁY HÚT MỠ TRỢ LỰC

MÁY HÚT MỠ TRỢ LỰC
Model:
Nhà sản xuất: MICROAIR
Xuất xứ: Mỹ