(84-24) 3 754 3017

Đèn mổ treo trần 2 nhánh Aurora 4 (5 pods)

Đèn mổ treo trần 2 nhánh Aurora 4 (5 pods)
Model:
Nhà sản xuất: Skytron
Xuất xứ: Mỹ