(84-24) 3 754 3017

Monitor theo dõi sản khoa

Monitor theo dõi sản khoa
Model:
Nhà sản xuất: BIONICS - REMED
Xuất xứ: Hàn Quốc