(84-24) 3 754 3017

Dao Khía Da mắt lưới

Dao Khía Da mắt lưới
Model: Skin Graft Mesher
Nhà sản xuất: Humeca
Xuất xứ: Hà Lan